Färdiga projekt Hemsidor, skapade i Joomla och wordpress. Sociala Medier, Administration av facebooksidor och facebookgrupper.